Besiktningsprotokoll

 

Elspecialist Entreprenad
            i Segeltorp

Midsommarv. 9   126 35 Segeltorp

Tel: 070-232 33 97

 

 

 

 

 

 

 

Beställare:

Fakturerigs adress:

 

 

Anläggningsadress

 

Fastighetsbeteckning

 

 

 

 

 

Kommun

 

 

 

 

 

Diarienummer

 

 

 

 

 

Mätarplacering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningsegenskap:

 

 

 

 

 

Provning:

 

 

 

Anmärkning:

 

 

 

 

 

 

Åtgärd:

 

 

 

 

 

 

Uppskattad kostnad:

 

 

Besiktning

 

Ort

Datum

 

 

 

Signatur

Elinstalallatör

Behörighetsnr: